top of page
  • 作家相片易金

易金看未來,0810台指趨勢易經研究與盤後檢視

已更新:2022年8月10日

閱讀完請點愛心喔。想學易金的粉絲,先把64卦背熟與先認識基本意思,文章都會帶到。

收盤後圖片上未來會加上預測達標作為對自己預測正確的獎勵,如果失準,就會貼上再接再厲的標語,為自己打氣加油。

_______________________________________________